РЕГИСТРАЦИЯ

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

ПОДРОБНОСТИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Регистрация

Регистрацията се осъществява чрез изпращане на имейл до:

eu.conducting.competition@gmail.com

Към имейла трябва да бъдат прикачени следните документи:

– изцяло попълнено заявление за участие (можете да свалите образеца чрез линка на края на тази страница)

– актуално CV

– копие на валиден идентификационен документ

– доказателство за заплащане на таксата за участие

– линкове към видео материалите

Отговорник за организацията:

Classics Management

Városligeti fasor 47-49.

1071 Budapest

Phone: +36 1 780 0292

www.classics.management

Такса за участие:

€ 70,00, които трябва да бъдат заплатени в момента на регистрация.

Заплащането може да се извърши чрез:

  • банков превод (внимание: всички банкови такси трябва да бъдат заплатени от участниците) към следната банкова сметка:
    Banca Alta Toscana
    IBAN: IT82 Z089 2221 5030 0000 0704 948 – SWIFT: ICRA IT RR PM0 (нула)
    of Associazione Artes
  • кредитна карта чрез Paypal (€3,50 комисионна). Моля, използвайте следния линк:

Заявление за участие: