НАГРАДИ

Първа награда

Втора награда

Трета награда

Четвърта награда

  • Парична награда 800 лв.
  • Официална диплома.

Награда “Бетовен”

  • За най-добро изпълнение на произведение от Бетовен във финалния тур: официален сертификат.